Kursy realizowane przez Nadwiślańską Grupę Działania "E.O.CENOMA", w ramach operacji własnej, pt. "Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA"

Formularz zgłoszenia wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu na obszarze LGD należy złożyć w biurze NGD "E.O.CENOMA" - ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa, w terminie 19.09.2022 - 30.09.2022 w godzinach 8:00 - 15:00

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ REGULAMIN I FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.CENOMA.PL

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie", Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kursy realizowane przez Nadwiślańską Grupę Działania "E.O.CENOMA", w ramach operacji własnej, pt. "Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" poprzez organizację szkoleń zawodowych", współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". PROW 2014-2020.