W związku z pismem Ministra Rozwoju i Technologii Waldemara Budy dotyczącym działań edukacyjno - informacyjnych w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków oraz mając na uwadze wsparcie mieszkańców w procesie podejmowania decyzji, które dotyczą rozwiązań technicznych i energetycznych opłacalnych z punktu widzenia domowych budżetów, Ekodoradca Gminny udostępnia Państwu poniżej informacje dotyczące obowiązujących procedur i przepisów dot. charakterystyki energetycznej budynków, podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze, która pozwoli na podjęcie najbardziej efektywnych działań w celu poprawy efektywności energetycznej.
 
 
Wymagania minimalne w zakresie efektywności energetycznej budynków, które są projektowane,  budowane albo przebudowywane określone zostały w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tzw. rozporządzenie WT - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001225.
 
Informacje o dostępnych programach finansowych , wspierających poprawę charakterystyki energetycznej budynków można uzyskać w pokoju nr 6 Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko, pod nr telefonu 536 363 963
u Ekodoradcy lub na stronach :
 
 
Marta Dudra - Przeniosło
inspektor - ekodoradca