o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Brzesko przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nowe Brzesko Nr XIII/86/2011 z dnia 2 grudnia 2011 roku ze zmianami podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej Nowe Brzesko Nr: XXVI/184/2012 z dnia 30 stycznia 2013 roku oraz Nr XXXIX/268/2018 z dnia 28 września 2018 roku

Więcej>>>