W poniedziałek, 8 sierpnia 2022 roku na Rynku w Proszowicach wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz wręczył samorządowcom z powiatu proszowickiego czeki potwierdzające dofinansowanie otrzymane w ramach rozstrzygnięcia Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – PGR (edycja III).

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Krzysztof Madejski odebrał 
dla Gminy i Miasta Nowe Brzesko promesę w wysokości 2 850 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na modernizację mostu na cieku Szpitarka w miejscowości Pławowice. 

W uroczystym wręczeniu promes wzięli udział parlamentarzyści z regionu: prof. Włodzimierz Bernacki, Norbert Kaczmarczyk, Wiesław Krajewski i Józefa Szczurek Żelazko. Obecny był także wicemarszałek województwa małopolskiego Józef Gawron.

W trzeciej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogły ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - PGR.