Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, iż II termin składania wniosków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przypada w dniach od 01 sierpnia do 31sierpnia 2022r.

 


Należy przedłożyć faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego z okresu od 1 luty 2022r. do 31 lipiec 2022 r. 

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:

  • 110,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz
  • 40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (w przypadku posiadania bydła)

Druki wniosków dostępne są w budynku Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko oraz poniżej: Zwrot podatku akcyzowego - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Portal Gov.pl (www.gov.pl)