Zapewnij zwierzętom stały dostęp do wody, schronienie w cieniu oraz opiekę. 

Niezapewnienie odpowiedniego pomieszczenia chroniącego zwierzę przed wpływem warunków atmosferycznych oraz stałego dostępu do wody zdatnej do picia jest wykroczeniem. Grozi za ten czyn kara aresztu albo grzywny.

 

Stałe utrzymywanie psa w warunkach zagrażających jego zdrowiu a nawet życiu lub powodujących cierpienie to przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem. Grozi za ten czyn kara pozbawienia wolności do lat 3. 

Ogólnopolska Fundacja na rzecz Ochrony Zwierząt

ul. Ekonomiczna 20,

43-150 Bieruń

www.fundacjaZWIERZ.org 

 

plakat>>

Plakat2>>>