WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WB-I.6331.3.161.2022

Kraków, dnia 26 lipca 2022 r.

     
 

 

          

 

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 131

 

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

 

Ważność: od godz. 12:00 dnia 26.07.2022 do godz. 23:00 dnia 26.07.2022

 

Obszar: zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy (małopolskie)

 

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje małe prawdopodobieństwo krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). 

 

Dyżurny synoptyk hydrolog: Karolina Wolanin

 

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych na podległym Wam terenie. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla Bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

tel.:   (12) 392-13-00,

fax.:  (12) 422-72-08,

 

 

Dyżurny Operacyjny

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania

Kryzysowego

 

Tomasz Kurek

czk@malopolska.uw.gov.pl