200 lat działalności OSP to historia wielu pokoleń strażaków ochotników. Dnia 23 lipca 2022r. rozpoczęły się uroczyste obchody 200 – lecia OSP Nowe Brzesko.

Druhny i Druhowie
Ochotniczej Straży Pożarnej
Nowe Brzesko

Z okazji obchodów 200- lecia istnienia Ochotniczej Staży Pożarnej w Nowym Brzesku życzę Druhnom i Druhom Strażakom, aby służba na rzecz mieszkańców naszej Gminy była dla Was źródłem satysfakcji.

Życzę, abyście z każdej akcji ratowniczej bezpiecznie wracali do swoich rodzin.

Niech Święty Florian otacza Was opieką i każdego dnia pokazuje czym jest prawość, rzetelność i uczciwość wobec wszystkich ludzi, których  spotykacie w czasie pełnienia swojej strażackiej służby.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko

Krzysztof Madejski

Nowe Brzesko dnia 23 lipca 2022 r.


List Gratulacyjny
Z okazji 200-lecia działalności
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Brzesku

Z okazji Jubileuszu 200 rocznicy powołania Ochotniczej Straży Pożarnej  w Nowym Brzesku składamy Wam drogie Druhny i Druhowie najserdeczniejsze podziękowania i gratulacje.

200 lat działalności OSP to historia wielu pokoleń strażaków ochotników.

Przekazujemy Wam  słowa uznania za ofiarność, bezinteresowność i odwagę w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego regionu.

Społeczeństwo docenia Wasze zaangażowanie i poświęcenie w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi i ochronie naszego dziedzictwa.

W imieniu Radnych Rady Miejskiej Nowe Brzesko  życzę Wam, aby trudna i odpowiedzialna służba była źródłem osobistej satysfakcji oraz powodem do dumy. Oby każdy wyjazd przynosił ulgę zagrożonym i kończył się szczęśliwym powrotem.

Życzymy dalszych sukcesów w realizacji przyjętych celów i zadań, dużo zdrowia i szczęścia, oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i odznaczonym.

Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu powinności strażackich, a Opatrzność nad Wami czuwa.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko

Jan Polak

Nowe Brzesko dnia 23 lipca 2022 r.


Fotorelacja: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku 

Więcej informacji o obchodach 200-lecia OSP Nowe Brzesko na Facebooku