W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami i zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę, zwracamy się do mieszkańców i przedsiębiorców korzystających z gminnej sieci wodociągowej, o racjonalne korzystanie z dostarczanej wody i ograniczenie jej zużycia.

Woda ze zbiorczego systemu zaopatrzenia jest przeznaczona głównie do spożycia i zabezpieczenia potrzeb bytowych mieszkańców, w dalszej kolejności do celów produkcyjnych i pozostałych.

Prosimy korzystanie z wody przede wszystkim do celów spożywczych i socjalnych oraz zaprzestanie lub ograniczenie jej używania do mycia maszyn rolniczych i samochodów, czyszczenia kostki brukowej, podlewania trawników czy napełniania basenów. Rozważne wykorzystanie dostarczanej wody pozwoli uniknąć sytuacji chwilowych niedostatków wody w sieci wodociągowej lub spadków ciśnienia spowodowanych zużyciem zapasów wody zgromadzonych w zbiornikach rezerwowych.

Waldemar Bębenek

Referat Wodociągów i Kanalizacji