Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach informuje, iż w siedzibie tutejszego Inspektoratu będzie prowadzony bezpłatny cykl szkoleń

dotyczących:

1. Aktualnej sytuacji epizootycznej na terenie powiatu proszowickiego
oraz wymagań weterynaryjnych dotyczących:

a) afrykańskiego pomoru świń, w tym bioasekuracji, zasad przemieszczeń,
identyfikacji i rejestracji świń;
b) grypy ptaków, w tym obowiązków podmiotów utrzymujących drób;
c) wścieklizny, w tym obowiązków właścicieli zwierząt domowych.

2. Zasad prowadzenia i wymagań dla Rolniczego Handlu Detalicznego
i Sprzedaży Bezpośredniej.

3. Uzyskania kwalifikacji ubojowych dla osób dokonujących uboju zwierząt
gospodarskich w celu pozyskania mięsa na użytek własny.

Szkolenia odbędą się w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Proszowicach, ul. Grzymały Siedleckiego 2. 32-100 Proszowice
w następujących terminach:

  • 22 lipca 2022 r. o godz. 10:00
  • 19 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00
  • 23 września 2022 r. o godz. 10:00

Serdecznie zapraszamy.