Prosimy o zgłaszanie obecności w spotkaniu do dnia 27 lipca 2022 r. Po określeniu liczby zadeklarowanych osób, poinformujemy osoby o dacie i miejscu spotkania. Zgłoszenia pod nr tel 12 385 01 09 lub mailowo czystepowietrze@nowe-brzesko.pl.

Spotkanie z przedsiębiorcami Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko
Koordynator Klastra Energii

Szanowni Przedsiębiorcy,
Działając w porozumieniu z Koordynatorem Nadwiślańskiego Klastra Energii - firmą DOEKO Group Sp. z o.o. zwracamy się z propozycją przyłączenia Państwa przedsiębiorstwa do Klastra Energii.

Uczestnictwo w Klastrze Energii niesie za sobą szereg korzyści ekonomicznych wśród których wyróżniamy m.in.:

  • Dedykowane dotacje Klastrom Energii - brak możliwości skorzystania z programów podmiotów nie działających w strukturach Klastra Energii;
  • Możliwość skorzystania z systemu opustowego - obniżenie do 25% kosztów opłaty dystrybucyjnej;
  • Pomoc Koordynatora Klastra w ocenie potencjału możliwości budowy inwestycji w OZE na potrzeby własne przedsiębiorstwa oraz na potrzeby Klastra Energii możliwość lokalnej dystrybucji energii na preferencyjnych warunkach dla innych Uczestników Klastra;
  • Obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez możliwość realizacji własnych inwestycji w OZE, czy bezpośredni zakup zielonej energii na preferencyjnych warunkach.

Wszystkie niezbędne informacje oraz szczegóły przystąpienia do Klastra zostaną przekazane i omówione przez Koordynatora.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SPOTKANIU!