Informujemy, że Gmina i Miasto Nowe Brzesko przystąpiła do opracowania Analizy ubóstwa energetycznego, której podstawowym celem jest oszacowanie skali zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie gminy. W dniach 19 lipca do 23 lipca 2022 r. wyznaczeni pracownicy urzędu będą przeprowadzać w Państwa domach wywiad dotyczący ankiety ubóstwa energetycznego. Każdy pracownik będzie miał ze sobą upoważnienie Burmistrza do przeprowadzenia ankiety. Zachęcamy Państwa do udziału w ankiecie.

Przypominamy, że ankietę mogą Państwo również wypełnić osobiście i dostarczyć ją do Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Brzesku (druk dostępny na Dzienniku Podawczym Urzędu lub w pok. nr 6). Informacje odnośnie ankiety można również uzyskać dzwoniąc na nr tel. 12 385 01 09. PROSIMY O DOSTARCZENIE ANKIETY DO 21 LIPCA 2022 r. (czwartek w godz. 7:30 - 15:30)

ANKIETA DO POBRANIA