odbędzie się w dniu: 19 lipca 2022r.(wtorek) o godz. 9:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  odbędzie się w dniu:

19 lipca 2022r.(wtorek) o godz. 900

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku

ul.  Marszałka Józefa Piłsudskiego 17a

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
  2.  Rozpatrzenie nowych okoliczności dotyczących skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko oraz na zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko.
  3. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

                                                                                                     

  Przewodnicząca Komisji

     Szlęk Joanna