W dniu 14 lipca 2022 r. Gmina i Miasto Nowe otrzymała kwotę - 2.850.000,00 zł. na modernizację mostu na cieku Szpitarka w Pławowicach. Pozyskane środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład w zakresie Programu Inwestycji Strategicznych.

Serdecznie dziękujemy Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu,                                Panu prof. Włodzimierzowi Bernackiemu Senatorowi i  Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Edukacji  i Nauki oraz Panu Łukaszowi Kmicie Wojewodzie Małopolskiemu i Panu Ryszardowi Pagaczowi I Wicewojewodzie Małopolskiemu za zrozumienie potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej w naszej Gminie i wsparcie naszych starań związanych z realizacją zdań inwestycyjnych, które będą dobrze służyć Mieszkańcom naszej Gminy.