Już po raz 21-wszy Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego organizuje konkurs "Najlepszy Sołtys Małopolski".

Inicjatywa jest świetną okazją do wspólnego docenienia pracy osób, które są opoką funkcjonowania społeczności lokalnych. Pula nagród finansowych przewidziana w Konkursie wynosi 100 tys. zł i zostanie przeznaczona na wsparcie realizacji inicjatyw w zwycięskich sołectwach. 

Regulamin konkursu 

Karta zgłoszenia

Wzór umowy