wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych

Szanowni  Mieszkańcy,

W związku z potwierdzeniem przez IMGW w Puławach w V okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2022r. wystąpienia suszy rolniczej na terenie 115 gmin województwa małopolskiego informujemy, iż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkody spowodowane przez suszę to szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Mając na względzie powyższe szkody powstałe w wyniku suszy mogą być szacowane wyłącznie wówczas gdy na danym terenie zgodnie z klimatycznym bilansem wodnym wystąpiła susza https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022,1214033/

Poszkodowani producenci rolni składają wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych (nie stanowiących środka trwałego) spowodowanych przez suszę wyłącznie poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji powołanej przez Wojewodę Małopolskiego. Protokoły z szacunku szkód są generowane automatycznie przez aplikację po złożeniu wniosku przez producenta rolnego.

Zgodnie z ww. wytycznymi, Komisja powołana przez Wojewodę, podejmuje działania przy szacowaniu suszy tylko w przypadku wystąpienia szkód w środkach trwałych.

Aplikacja służąca do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy rolniczej wraz z instrukcją postępowania, dostępna jest między inny mina stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/aplikacja-suszowa.