Nagrodą jest przyznanie pomocy finansowej przez Województwo Małopolskie dla Gminy i Miasta Nowe Brzesko w wysokości 10 000,00 zł w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy na terenie zwycięskiego sołectwa.

24 sołectwa walczyły o tytuły najpiękniejszej, najbardziej nowatorskiej i najbardziej aktywnej w sieci wsi w ramach Konkursu „Małopolska Wieś 2022”.

W poniedziałek, 4 lipca Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę rozstrzygającą konkurs i udzielił tym samym pomocy finansowej wyróżnionym gminom na łączną kwotę ponad 485 tys. złotych. Miano najpiękniejszej małopolskiej wsi zyskało sołectwo Bibice w gminie Zielonki. Tuż za nim uplasowało się sołectwo Rudawa w gminie Zabierzów. Trzecie miejsce zajęła Przysietnica w gminie Stary Sącz.

Wyniki konkursu: https://bip.malopolska.pl/api/files/2968673

Składamy serdeczne podziękowania Radnemu Rady Miejskiej Nowe Brzesko dh Józefowi Kroście, Pani Sołtys Annie Kołodziej, Radzie Sołeckiej Hebdów-Kolonia, OSP Hebdów, Stowarzyszeniu KGW w Hebdowie oraz proboszczowi Parafii pw. Wniebowzięcia NMP Hebdów ks. Józefowi Ostrędze za godne reprezentowanie społeczności sołectwa w konkursie. Dziękujemy również Panu Stanisławowi Bernackiemu za przygotowanie materiału filmowego promującego sołectwo Hebdów-Kolonia.

Otrzymane wyróżnienie to lata WASZEJ WSPÓLNEJ pracy, MIESZKAŃCÓW Hebdów-Kolonia, na rzecz swojej małej Ojczyzny.

Głównym założeniem konkursu było wyróżnienie sołectw aktywnie działających na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców. W konkursie pod uwagę była brana m. in. estetyka danej miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego, działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, inicjatywy mieszkańców wzmacniające tożsamość lokalną oraz integrujące społeczność.

W konkursie zaprezentowano inwestycje, działania na rzecz wsi w sołectwie, zabytki i atrakcje turystyczne sołectwa Hebdów-Kolonia oraz Hebdów Stary. GRATULUJEMY !!

Dziękujemy Sejmikowi Województwa Małopolskiego za otrzymane wyróżnienie i dotację, którą zostanie racjonalnie wykorzystana w celu rozwoju sołectwa Hebdów-Kolonia.


Film promujący Sołectwo-Hebdów Kolonia

realizacja Stanisław Bernacki

Prezentacja Hebdów - Kolonia I etap konkursu

Prezentacja Hebdów - Kolonia II etap konkursu 
Przygotowała: Anna Świerk Referat Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko


Konkurs składał się z dwóch etapów.

W I etapie konkursu ocenie podlegał przygotowany wniosek, który należało przesłać do UMWM w Krakowie do 23 marca 2022 r. Wniosek miał zawierać informacje o dokonanych inwestycjach i działaniach sołectwa od 2017 roku wraz z prezentacją.

W II etapie konkursu, który odbył się 19 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, ocenie podlegała 10 minutowa prezentacja przed komisją. Delegacja z Gminy Nowe Brzesko w składzie:

1) Pan Józef Krosta – Radny Rady Miejskiej Nowe Brzesko, Prezes OSP Hebdów;
2) Pani Edyta Zawartka – członek Stowarzyszenia KGW Hebdów; w zastępstwie Pani Anny Kołodziej – Sołtys Hebdów-Kolonia oraz Prezes Stowarzyszenia KGW Hebdów.
3) Pani Anna Świerk – pracownik Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

przedstawiła najważniejsze osiągnięcia na rzecz społeczności Sołectwa Hebdów-Kolonia oraz atrakcyjność turystyczną miejsca, pokazując film i prezentację.