Informujemy, że Gmina i Miasto Nowe Brzesko przystąpiła do opracowania Analizy ubóstwa energetycznego, której podstawowym celem jest oszacowanie skali zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie gminy.

Przedmiotowa analiza pozwoli zdobyć ważne i precyzyjne dane niezbędne do skutecznej walki z ubóstwem energetycznym.

Zgodnie z aktualizacją Programu Ochrony Powietrza województwa małopolskiego, przyjętego uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. gminy województwa małopolskiego zobligowane są do przygotowania analizy problemu ubóstwa energetycznego.

Sposób przeprowadzenia analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy i Miasta Nowe Brzesko jest zgodny z wytycznymi przygotowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (więcej informacji)

Ubóstwo energetyczne, zgodnie z art. 5gb. Ustawy z dn. 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oznacza sytuację, w której gospodarstwo domowe prowadzone przez jedną osobę lub przez kilka osób wspólnie w samodzielnym lokalu mieszkalnym lub w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym nie jest wykonywana działalność gospodarcza, nie może zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu i energii elektrycznej do zasilania urządzeń i do oświetlenia, w przypadku gdy gospodarstwo domowe łącznie spełnia następujące warunki:
a) osiąga niskie dochody,
b) ponosi wysokie wydatki na cele energetyczne,
c) zamieszkuje w lokalu lub budynku o niskiej efektywności energetycznej.

Mając na uwadze powyższe informacje, zwracamy się z prośbą do osób, które uważają się za dotknięte zjawiskiem ubóstwa energetycznego, o wypełnienie załączonej ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Brzesku (druk można pobrać również na Dzienniku Podawczym Urzędu lub w pok. nr 6). Ankietę można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy lub przesłać listem na adres tutejszego urzędu. Informacje odnośnie ankiety można również uzyskać dzwoniąc na nr tel. 12 385 01 09.

PROSIMY O DOSTARCZENIE ANKIETY DO 21 LIPCA 2022 r.

ANKIETA DO POBRANIA