W dniu 11 lipca (poniedziałek) br. w godzinach od 8:00 do 14:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. M.Piłsudskiego 17A będzie dyżurować pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie,

który pomoże w wypełnieniu wniosku o dotację na szkolenia językowe, informatyczne, kursy prawa jazdy (prawie wszystkich kategorii) oraz szkolenia zawodowe (m.in. kursy operatora koparek, wózków widłowych, kursy kosmetyczne, księgowe, administracyjne trenerskie i wiele innych).

Szkolenia realizowane są w ramach projektów Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa dla Osób Pracujących 50+

Aby skorzystać z dotacji:

  • Musisz  mieć ukończone 50 lat (nie ma górnej granicy wieku) i pracować,
  • Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki),

Kim jest osoba pracująca? Jeżeli:

  • jesteś zatrudniony/na na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub
  • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub
  • jesteś rolnikiem,
  • To jesteś osobą pracującą.

Zapraszamy i zachęcamy do skorzystania z dotacji w ramach wspomnianych wyżej projektów. Ilość miejsc jest ograniczona!

Zainteresowane osoby udziałem w dyżurze prosimy o kontakt pod nr tel. 12 385 20 94 do dnia 8 lipca 2022 r. do godz. 15.30.

Pociagdokariery.pl - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie


BROSZURA: Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!