W związku z trwającą obecnie sytuacją pogodową i występującym problemem suszy, zwracamy się do mieszkańców i przedsiębiorców zaopatrywanych w wodę z gminnej sieci wodociągowej, o racjonalne korzystanie z dostarczanej wody i ograniczenie jej zużycia. Woda ze zbiorczego systemu zaopatrzenia powinna być w pierwszej kolejności wykorzystywana do spożycia i celów bytowych, a następnie produkcyjnych i pozostałych. W czasie kilku ostatnich dni zapotrzebowanie na wodę przewyższało możliwości eksploatacyjne ujęcia i wykorzystane zostały zapasy wody zgromadzone w zbiornikach retencyjnych, przez co mogą wystąpić chwilowe niedobory wody lub spadki ciśnienia w sieci wodociągowej.

Apelujemy zatem do wszystkich Odbiorców Usług wodociągowych o wstrzymanie się z myciem maszyn rolniczych, czyszczeniem podjazdów, utwardzonych podwórek czy elewacji budynków, niepodlewanie trawników, drzew i krzewów oraz ograniczenie ilości wody zużywanej do produkcji rolnej i jej oszczędzanie podczas normalnego korzystania.

Waldemar Bębenek

Referat Wodociągów i Kanalizacji