Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko

informuje o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko

  1. Oznaczenie nieruchomości:  nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 229/3 o pow. 0,1960 ha zabudowana budynkiem  mieszkalnym jednorodzinnym  o numerze  porządkowym 113 i budynkiem gospodarczym położona jest w miejscowości Hebdów, gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzi Księgę Wieczystą  Nr KR1H/00012482/6
  2. Nieruchomość gruntowa zabudowana przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  3. Cena wywoławcza: 174 779,00zł. Sprzedaż zwolniona z VAT zgodnie z art. 43 ustawy VAT
  4. Termin i miejsce przetargu: 29.07.2022r. godz. 9:00 w sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury  i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17A.
  5. Wysokość wadium: 17 477,90 zł. termin wpłaty wadium do 25.07.2022r.
  6. Miejsce wywieszenia i publikacja ogłoszenia o przetargu:

            tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 44.

            https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko, www.nowe-brzesko.pl

  1. Szczegółowe informacje o przetargu: Urząd Gminy i Miasta w Nowym Brzesku  ul. Krakowska 44,      32-120 Nowe Brzesko, Referat Komunalny- pokój nr 14,  tel (12) 385 01 08.
    więcej>>>>