W dniu 6 czerwca 2022 r. w Operze Krakowskiej odbyła się Uroczystość Obchodów 70 rocznicy święceń kapłańskich Księdza Infułata Jerzego Bryły syna Ziemi Nowobrzeskiej, uhonorowanego w 2002 roku przez władze samorządowe Nowego Brzeska tytułem "Zasłużony dla Ziemi Nowobrzeskiej" oraz w 2005 roku medalem im. św. Norberta "Przyjaciel Ziemi Nowobrzeskiej" przyznawanym przez władze samorządowe Gminy Nowe Brzesko a także statuetką „Orła Nowobrzeskiego” przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej dla najwybitniejszych Nowobrzeszczan.

W uroczystości udział wzięli Burmistrz i Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko Józef Krosta, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej Elżbieta Fularska, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Nowobrzeskiej Jacek Zawartka oraz członkowie Stowarzyszenia.

Wręczenie podziękowań przez delegację: https://youtu.be/S2lwX8iHARU


Fotorelacja:

gosc.pl cz1/ Zdjecia Grzegorz Kozakiwicz

- gosc.pl cz2Zdjęcia Adam Wojnar

UGiM Nowe Brzesko


W związku z tą tak znaczącą i piękną rocznicą składamy Wielebnemu Księdzu Infułatowi Jerzemu Bryle życzenia, aby Bóg otaczał Księdza Infułata obfitością łask, darzył dobrym zdrowiem i  każdego dnia wynagradzał za wieloletnią posługę kapłańską, za szczerość serca i dobro jakie przez te wszystkie lata niósł Ksiądz swoim bliźnim.