W ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Nowe Brzesko Nowe Brzesko otrzyma 9 500 000,00 zł na "Modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Brzesko w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego".

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Wyniki