Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko

  1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działkę o numerze ewidencyjnym 1393/84 o powierzchni 2,7297 ha położona w Nowym Brzesku przy ul. Wiślanej, gmina Nowe Brzesko, powiat proszowicki. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzi Księgę Wieczystą Nr KR1H/00040213/5
  2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  3. Cena wywoławcza: 1 424 084,00 zł. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  4. Termin i miejsce przetargu: 04.08.2022r. godz. 9:00 w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko, I piętro, pokój nr 10, ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko.
  5. Wysokość wadium: 142 408,40 zł. termin wpłaty wadium do 31.07.2022r.
  6. Miejsce wywieszenia i publikacja ogłoszenia o przetargu:
  1. Szczegółowe informacje o przetargu: Urząd Gminy i Miasta w Nowym Brzesku  ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, Referat Komunalny- pokój nr 14,  tel (12) 385 01 08.

Załącznik do zarządzenia o przetargu

Zarządzenie o przetargu