Zapraszamy na wycieczkę rowerową organizowaną pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko oraz Rady Miejskiej Nowe Brzesko w ramach projektu "Gmina Przyjazna Seniorom". Wycieczka ma na celu integrację wielopokoleniową.

Wycieczka obejmuje 3 trasy:

  • 35 km (Mikluszowice-Zabierzów Bocheński),
  • 12 km (Wieża Widokowa w Drwini),
  • 5 km (Wały Wiślane nordic-walking)

Zbiórka: 12 czerwca 2022 r. Parking przy LKS Nadwiślanka Nowe Brzesko

  • Trasa 35 km start godz. 9.00
  • Trasa 12 km start godz. 10.00
  • Trasa 5 km stary godz. 10.00

o godz. 12.00 zapraszamy na piknik (grill) w LKS Nadwiślanka Nowe Brzesko


Osoby, które chcą się zarejestrować na wycieczkę zobowiązane są przekazać Organizatorowi następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, adres e-mailowy i numer telefonu. Zgłoszenia można dokonać na adres mailowy: promocja@nowe-brzesko.pl lub pod numerem telefonu: 12 385 20 94 do dnia 8 czerwca 2022 r.

Szczegóły: Rejestracja i udział w wycieczce oznaczają akceptację niniejszego Regulaminu. Wydarzenie jest nieodpłatne.