Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję pomocy zbierania darów dla mieszkańców Truskawca w Ukrainie. Wspólnie ze Zespołem Przedszkolno-Szkolnym w Nowym Brzesku, Szkołą Podstawową w Mniszowie oraz Szkołą Podstawową w Sierosławicach zorganizowano przez 3 dni zbiórkę darów (od 16 do 18 maja 2022 r.)

Wspólnymi siłami zebraliśmy m.in. produkty spożywcze, środki czystości, opatrunki, środki dezynfekujące, leki przeciwbólowe, słodycze i zabawki dla dzieci a także wiele innych rzeczy dla potrzebujących.

Dziękujemy Pani Olenie Альона Дмитирик z Truskawca, która wspólnie z Panem Marcinem Tomalą niosą pomoc potrzebującym ludziom. Jesteście Światłem zmieniający świat na lepsze!

Dziękujemy Burmistrzowi Panu Krzysztofowi Madejskiemu, Przewodniczącemu Rady Miejskiej Nowe Brzesko Panu Janowi Polakowi, Sekretarz Gminy i Miasta Nowe Brzesko Pani Iwonie Latowskiej, Pani Annie Świerk z Referatu Organizacyjnego UGiM Nowe Brzesko oraz Paniom Dyrektor Magdalenie Doniec, Renacie Regnowskiej oraz Teresie Borucie z wymienionych szkół za ogromne wsparcie i zaangażowanie się w akcję.


Nasza pomoc jest jak kropla w morzu – ale bez niej ocean byłby uboższy. Wspólnie niesiemy pomoc ukraińskim dzieciom i rodzinom.