Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko wspólnie z Ekodoradcą gminnym Panią Martą Dudra-Przeniosło, w związku z obchodzonym w dniach 30 maja do 5 czerwca 2022 Europejskim Zielonym Tygodniem – Green Week 2022. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów KLAS IV – VIII wszystkich Szkół w Gminie Nowe Brzesko.

Konkurs ma na celu promocję hasła  „Wspólnie zadbajmy o czyste powietrze”. 

Konkurs trwać będzie od 17.05.2022 r. do 06.06.2022 r.

Prace plastyczne mogą być wykonywane z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych, format pracy A4 lub A3. Temat pracy „ Wspólnie zadbajmy o czyste powietrze”. Do konkursu należy przedstawić prace wykonywane indywidualnie. Każda praca plastyczna powinna zawierać na odwrocie w prawym dolnym rogu informację o autorze pracy (imię, nazwisko, klasa, szkoła) oraz kontakt telefoniczny lub mailowy.

Wykonane prace należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko w pokoju nr 6/7 lub sekretariacie do dnia 6 czerwca 2022 roku do godziny 15:00.

Szczegóły w Regulaminie konkursu