Rusza akcja bezpłatnej kastracji i znakowania zwierząt. Skontaktuj się z Urzędem Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

W okresie 25.04 - 31.10.2022 r. każdy mieszkaniec gminy Nowe Brzesko może skorzystać z bezpłatnego zabiegu kastracji i znakowania psa lub kota.

Wysokość środków finansowych jest ograniczona, dofinansowanie zostanie zapewnione według kolejności zgłoszeń. Akcja prowadzona we współpracy z Fundacją ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu.

Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Brzesko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem tel. 12 385 01 09, wyłącznie w poniedziałki od 7.30 do 14.30 oraz w czwartki od 7.30 do 14.30.

Wnioski będą dostępne u pracownika Urzędu zajmującego się akcją, bądź na stronie nowobrzeskiej. Pobierz wniosek 

Zabiegi wykonuje Przychodnia Weterynaryjna w Kościelcu 152, 32-100 Proszowice.

,,Kastracja zarówno samic, jak i samców psów i kotów ma pozytywny wpływ na wiele aspektów dotyczących ich zdrowia. Wykastrowane zwierzęta tych gatunków mają również statystycznie większą średnią długość życia od zwierząt niekastrowanych" - lekarz weterynarii Weronika Rarok

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI TO TAKŻE KONTROLA ICH ROZMNAŻANIA
www.akcjakastracja.org | www.fundacjazwierz.org

AKCJA BEZPŁATNEJ KASTRACJI I ZNAKOWANIA ZWIERZĄT