Agencja Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa

Proszowice, dnia 27.04.2022

Informuje:


Szanowni Rolnicy! 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi naboru wniosków „Wniosek o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez" tzw. wniosek nawozowy oraz pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami na temat wymaganych załączników, informujemy, że aby otrzymać dofinansowanie należy przedstawić kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Jest to warunek konieczny gdyż na ich podstawie będzie wyliczona i wypłacona pomoc finansowa. 

Kolejnym koniecznym krokiem jest złożenie najpierw wniosku obszarowego w kampanii 2022, a następnie złożenie wniosku nawozowego. W przypadku odwrotnej kolejności składania wniosków, wniosek nawozowy nie zostanie rozpatrzony. 

Wnioski nawozowe można złożyć tylko raz w terminie do 16 maja 2022 r w Biurze Powiatowym ARiMR w Proszowicach osobiście, przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną. Przy czym za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego, zatem wnioski które wpłyną przesyłką pocztową lub elektronicznie po tym terminie, nie zostaną rozpatrzone. 

Kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujące zakup nawozów muszą być wystawione na producenta rolnego, który składa wniosek obszarowy lub współmałżonka jeśli jest ujęty w ewidencji producentów. 

Więcej szczegółów dotyczących naboru znajduje się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa https://www.gov.pl/web/arimr. Zapraszam również do kontaktu z pracownikami Biura Powiatowego ARiMR w Proszowicach osobiście lub pod numerem telefonu 12 385 13 00.