Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Nowe Brzesko
  1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się  z działek o numerach ewidencyjnych 441/3 o pow. 0,0622ha i 441/9 o pow. 0,0575ha, położonej w miejscowości Hebdów, powiat proszowicki. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Proszowicach prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW Nr KR1H/00034902/7
  2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  3. Cena wywoławcza: 59 779,00 zł. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%
  4. Termin i miejsce przetargu: 25.05.2022r. godz. 9:00 w sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17A.
  5. Wysokość wadium: 5 977,90 zł. termin wpłaty wadium do 19.05.2022r.
  6. Miejsce wywieszenia i publikacja ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Brzesku, ul. Krakowska 44, https://bip.malopolska.pl/ugimnowebrzesko, www.nowe-brzesko.pl
  7. Szczegółowe informacje o przetargu: Urząd Gminy i Miasta w Nowym Brzesku  ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko, Referat Komunalny- pokój nr 14,  tel (12) 385 01 08.