DO ODWOŁANIA - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE SĄ UDZIELANE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ (telefon, mail).

Warunkiem skorzystania ze świadczenia jest wcześniejsza rejestracja

Zgłoszeń na porady należy dokonywać za pośrednictwem strony internetowej: