PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO


 


 

zawiadamia, że w związku ze złożonym wnioskiem Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 11 stycznia 2022r. odwołuje sesję Rady Miejskiej Nowe Brzesko zwołaną na dzień 14 stycznia 2022r. - godz. 900

oraz wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej zwołane na dzień 12 stycznia 2022r. – godz. 900


 


 


 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Nowe Brzesko

/-/Jan Polak