7 listopada 2021 roku odbyła się II akcja krwiodawstwa w Gminie Nowe Brzesko zorganizowana przez Pana Karola Krzyka – Radnego rady Miejskiej Nowe Brzesko wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, Urzędem Gminy i Miasta Nowe Brzesko oraz Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku.

Łącznie w akcji wzięło udział 36 osób, które dokonały rejestracji w systemie krwiodawców, z czego 23 osoby oddały krew po 450ml - co daje wynik ponad 10l krwi. Dziękujemy Wszystkim, którzy poświęcili chwilę czasu i oddali krew potrzebującym.

Już teraz zapraszamy Państwa na kolejne akcje, które zaplanowano w przyszłym roku: 22 maja 2022 r. oraz 16 października 2022 r.