Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Brzesku przystąpiła do ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 oferty bibliotek publicznych Kierunek Inwestycji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzącego z budżetu państwa na lata 2021-2025.

W tym roku M-GBP otrzymała dofinansowanie w kwocie  7000 zł.  Program dotyczy  poprawy ofert  bibliotek publicznych mający na celu zakup nowości wydawniczych  rozwój ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. W ramach programu możliwy będzie zakup książek papierowych lub cyfrowych. NPRCz 2.0.Daje to  bibliotekom pewność finansowania zakupów, zaś samorządom możliwość przewidzenia kosztów wkładu własnego do 2025 roku.

E.Chuchmacz