Mobilne punkty zastępcze w dniu dzisiejszym, tj. 21.10.2021. Od godziny ok. 20.30 w dniu dzisiejszym do godziny ok. 7.30 jutro, tj. 22.10.2021, mobilny punkt poboru będzie się znajdował na parkingu przy OSP w Nowym Brzesku.

W związku ze stwierdzeniem przekroczenia parametru mikrobiologicznego w wodociągu gminnym zostały uruchomione zastępcze punkty poboru wody, jeden stały, zlokalizowany na parkingu przy kościele w Sierosławicach, drugi mobilny, podstawiany pod remizy OSP lub inne obiekty gminne. Informacje o lokalizacjach i godzinach dostępności punktu mobilnego są zamieszczane na stronie Gminy Nowe Brzesko i na bieżąco aktualizowane.

Poniżej informacja dotycząca możliwości poboru wody z mobilnego punktu zastępczego w dniu dzisiejszym, tj. 21.10.2021:

  • parking przy remizie OSP w Nowym Brzesku, dostępność w godzinach ok. 11.30-13.00,
  • parking pod klasztorem w Hebdowie, dostępność w godzinach ok. 13.20-14.00,
  • remiza OSP w Hebdowie, dostępność w godzinach ok. 14.20-15.30,
  • remiza OSP w Śmiłowicach, dostępność w godzinach ok. 15.50-17.00.
  • parking przy Szkole Podstawowej w Mniszowie, dostępność w godzinach ok. 17.20-18.30,
  • świetlica wiejska w Przybysławicach, dostępność w godzinach ok. 18.50-20.00.

Od godziny ok. 20.30 w dniu dzisiejszym do godziny ok. 7.30 jutro, tj. 22.10.2021, mobilny punkt poboru będzie się znajdował na parkingu przy OSP w Nowym Brzesku.

Zastępczy punkt poboru wody znajduje się także na parkingu przy kościele parafialnym w Sierosławicach i będzie dostępny do ok. godziny 19.00.