Cyfryzacja gmin to nie tylko cyfrowa dostępność urzędów, to również bezpieczeństwo funkcjonowania urzędów. 15 października br. w tarnowskiej delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyło się uroczyste przekazanie symbolicznych czeków dla gmin w ramach I naboru „Cyfrowa Gmina”.
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko odebrał dla Gminy Nowe Brzesko czek w wysokości 170 280,00 zł. 
 
 „Cyfrowa Gmina” to projekt finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU. W pierwszym naborze wzięły udział 733 gminy z całej Polski. Kwota wsparcia wynosi ponad 178 milionów złotych. 
 
Za otrzymane pieniądze gminy mogą przeprowadzić  audyt cyberbezpieczeństwa oraz sfinansować cyfryzację swoich urzędów. Udzielone w ramach projektu wsparcie może być przeznaczone na cztery obszary:
1. Cyfryzację biur/jednostek publicznych/jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) – zakup sprzętu IT i oprogramowania.
2. Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych, domów pomocy społecznej.
3. Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także zaawansowanych usług cyfrowych.
4. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
 
Dziękujemy za otrzymane wsparcie Panu Januszowi Cieszyńskiemu – sekretarzowi stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,  Panu Łukaszowi Kmicie – wojewodzie małopolskiemu  i  Panu Ryszardowi Pagaczowi – II wicewojewodzie .
 
zdj. UGiM Nowe Brzesko Piotr Szmigiel, MUW