Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie informuje o terminarzu przeglądów jesiennych koni.

Terminarz przeglądu koni