Rada Miasta Nowe Brzesko zaprasza mieszkańców Nowego Brzeska na zebranie sołeckie, które odbędzie się 17 października 2021 r. o godz. 17:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku, ul. Piłsudskiego 17a.

Tematem zebrania będzie omówienie spraw bieżących dotyczacych miasta Nowe Brzesko oraz funduszu sołeckiego na rok 2022.