Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Jana Wójcika

 Przewodniczący Rady Gminy Nowe Brzesko w latach 1998-2002, Kierownik Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej  Gminy Nowe Brzesko w latach 2003- 2009 i Radny Rady Miejskiej Nowego Brzeska obecnej kadencji.

Odszedł od nas Człowiek życzliwy, oddany pracy na rzecz społeczności naszej Gminy, zawsze chętnie  podejmujący działania związane z dobrem wspólnym, pracowity i rzetelny radny, dobry kolega i współpracownik.

Msza Święta zostanie odprawiona dnia 09.10.2021 r. (sobota) o godzinie 14:00 w Kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Nowym Brzesku, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejscowy cmentarz.

Rodzinie zmarłego składamy najszczersze kondolencje łącząc się w modlitwie.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko,

Radni Rady Miejskiej Nowe Brzesko z Prezydium Rady

Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko