Jak w prosty sposób wyróżnić się na rynku pracy? Przygotuj z doradcą zawodowym portfolio. Zamieszcza się tam informacje o posiadanych kompetencjach, np. dokumenty (w tym certyfikaty, zaświadczenia, kwalifikacje), próbki pracy, zdjęcia, filmy, prezentacje albo referencje. Bez wątpienia portfolio jest idealnym narzędziem do pokazania najlepszych cech pracownika, które pozwolą mu być konkurencyjnym na rynku pracy. #EGM2021 www.kierunek.pociagdokariery.pl