Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko oraz Przedsiębiorstwo MIKI w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej, zorganizowali II PIKNIK EKOLOGICZNY, który odbył się dnia 3 października 2021 r. przed budynkiem OSP w Hebdowie. Piknik miał również na celu promowanie ochrony powietrza.

Za przyniesienie do wyboru 5 kg makulatury, 30 opakowań szklanych, 50 opakowań plastiku, 10 sztuk baterii, mieszkańcy mogli otrzymać 1 sadzonkę krzewu lub drzewa na 1 gospodarstwo domowe. Sadzonki krzewów i drzew dla mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Brzesko sponsorowało Przedsiębiorstwo Miki.

Dla najmłodszych uczestników pikniku Przedsiębiorstwo MIKI przygotowało konkursy oraz gadżety  (odblaski z latarką, gumowe piłki, drewniane bierki, notesy) wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu.  

Jak zawsze największe zainteresowanie dzieci wzbudził samochód ratowniczo – gaśniczy OSP Hebdów. Dzieci miały możliwość zobaczenia z bliska wozu bojowego i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu, wykorzystywanego podczas akcji ratowniczych.

W trakcie pikniku strażacy zaznajomili dzieci ze specyfiką swojej pracy, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru oraz innych miejscowych zagrożeń. Dzieci dowiedziały się jak i w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną. Dzieci aktywnie uczestniczyły w pokazie udzielania pierwszej pomocy. Uważnie słuchały o niebezpiecznej pracy strażaka i chętnie odpowiadały na zadawane pytania.

Ponadto podczas  pikniku mieszkańcy gminy mogli zaczerpnąć informacji w Gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" o formach dotacji na wymianę źródła ciepła a także wypełnić ankietę CEEB - Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Piknik spotkał się z dużym zainteresowaniem. Wszyscy bawili się świetnie, przy okazji edukując. 

Składamy podziękowania wszystkim zaangażowanym osobom w przygotowanie pikniku ekologicznego, w szczególności pracownikom urzędu gminy, pracownikom firmy MIKI, druhom strażakom z jednostki OSP Hebdów oraz Pani Sołtys Hebdów-Kolonia Annie Kołodziej.

zdj. Anna Świerk