Doradca zawodowy po rozpoznaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, może pomóc stworzyć Ci portfolio.

Portfolio służy do gromadzenia, porządkowania i udostępniania dowodów posiadanych efektów uczenia się.

  •  Skorzystaj z rad profesjonalnego doradcy zawodowego.
  • Doradca zawody po rozpoznaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, może pomóc stworzyć Ci portfolio.
  •  Portfolio może zawierać Twoje autorskie prace, zdjęcia, dyplomy, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające Twoje umiejętności i zdobyte doświadczenie.

Dowiedz się więcej na stronie: www.kierunek.pociagdokariery.pl

#EGM2021