Realizujemy zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W ramach programu koordynowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. „Mały Strażak" samorządy oraz jednostki OSP mogły ubiegać się o pomoc finansową na zakup i wyposażenie młodych strażaków ochotników (dzieci i młodzieży).

Gmina i Miasto Nowe Brzesko otrzymała dotację w wysokości 1 077,85 zł na realizację zadania pn.”Wyposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Hebdowie w niezbędny sprzęt szkoleniowy do nauki udzielania pierwszej pomocy oraz umundurowanie osobiste strażaka MDP”.

 „Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie"
www.wfos.krakow.pl