Wygaśniecie decyzji nr 16/2021 z dnia 01.09.2021 r. dotyczącej braku przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Nowe Brzesko, na nitce przesyłowej do Szkoły Podstawowej Sierosławice.

Zgodnie z wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach Decyzją nr 18/2021 z dnia 09.09.2021 r. wygasa decyzja nr 16/2021 z dnia 01.09.2021 r. dotycząca braku przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Nowe Brzesko, na nitce przesyłowej do Szkoły Podstawowej Sierosławice  - tj. jakość wody w spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).