W związku z otrzymaniem pełnych wyników badań wody pobranej dnia 31.08.2021 w budynku Szkoły Podstawowej w Sierosławicach zamieszczamy komunikat nr 14/2021 Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Proszowicach z dnia 08.09.2021 r.

Pełny wynik badań