Mieszkańcu przypominamy, że masz czas na spisanie się jeszcze tylko do 30 września 2021 roku. Zapisz się na dyżur rachmistrza jeszcze dziś, nie zwlekaj ze spisem do ostatniej chwili.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko wraz z Gminnym Biurem Spisowym w związku z prowadzonym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku
serdecznie zapraszają na dyżury rachmistrza spisowego przeprowadzającego w następujących terminach, miejscach i godzinach:

  • 7 września – budynek Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w godzinach 16.00-20.00
  • 9 września – budynek Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w godzinach 16.00-20.00
  • 11 września – Majkowice budynek OSP od godz.14.00
  • 12 września – Śmiłowice budynek OSP od godz.13.00
  • 14 września - budynek Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w godzinach 16.00-20.00
  • 16 września - budynek Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w godzinach 8.00-15.00
  • 17 września - budynek Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w godzinach 16.00-20.00
  • 19 września – budynek Centrum Kultury w Nowym Brzesku w godzinach 12.00-20.00
  • 20 września - budynek Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko w godzinach 12.00-20.00

W celu dokonania poprawnego i szybkiego spisu podczas dyżuru rachmistrza prosimy o przygotowanie przez mieszkańca- domownika danych osobowych- peseli wszystkich pozostałych domowników.

Ponadto bardzo prosimy mieszkańców o możliwie wcześniejsze zapisy telefoniczne na dyżury pod numerem telefonu Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko 12 385-03-46.

Dodatkowo informujemy, że rachmistrzowi nie można odmawiać udzielenia informacji, ponieważ każde takie zdarzenie odnotowywane jest jako odmowa udziału w spisie powszechnym i może skutkować karą grzywny.

Grzywna za odmowę udziału w spisie powszechnym została przewidziana w art. 57 ustawy o statystyce publicznej, który stanowi: „kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie”. Kara może wynieść nawet 5 tys. zł.

Osobom, które obawiają się o bezpieczeństwo swoich danych, przypominamy, że chroni je tajemnica statystyczna. Oznacza to, że dane uzyskane podczas spisu mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Zebrane dane są anonimizowane i w takiej postaci są dalej przetwarzane.

Mieszkańcu przypominamy, że masz czas na spisanie się jeszcze tylko do 30 września 2021 roku. Możesz wykonać również samospis przez Internet na stronie www.spis.gov.pl


W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zostaną zebrane następujące dane:

1.    Charakterystyka demograficzna osób:
1.    płeć;
2.    wiek;
3.    adres zamieszkania;
4.    stan cywilny;
5.    kraj urodzenia;
6.    kraj posiadanego obywatelstwa.
2.    Aktywność ekonomiczna osób:
1.    bieżący status aktywności zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;
2.    lokalizacja miejsca pracy;
3.    rodzaj działalności zakładu pracy;
4.    zawód wykonywany;
5.    status zatrudnienia;
6.    wymiar czasu pracy;
7.    rodzaj źródła utrzymania osób;
8.    rodzaje pobieranych świadczeń.
3.    Poziom wykształcenia.
4.    Niepełnosprawność:
1.    samoocena niepełnosprawności;
2.    prawne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
3.    stopień niepełnosprawności;
4.    grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
5.    Migracje wewnętrzne i zagraniczne:
1.    okres zamieszkania w obecnej miejscowości;
2.    miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju;
3.    miejsce zamieszkania rok przed spisem;
4.    fakt przebywania kiedykolwiek za granicą;
5.    rok przyjazdu /powrotu do Polski;
6.    miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla osób przebywających kiedykolwiek za granicą);
7.    kraj przebywania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających czasowo za granicą).
6.    Charakterystyka etniczno-kulturowa:
1.    narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;
2.    język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
3.    wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.
7.    Gospodarstwa domowe i rodziny:
1.    stopień pokrewieństwa z reprezentantem gospodarstwa domowego;
2.    tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania.
8.    Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki):
1.    rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
2.    stan zamieszkania mieszkania;
3.    własność mieszkania;
4.    liczba osób w mieszkaniu;
5.    powierzchnia użytkowa mieszkania;
6.    liczba izb w mieszkaniu;
7.    wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
8.    rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;
9.    tytuł prawny zamieszkiwania mieszkania przez gospodarstwo domowe;
10.    rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
11.    stan zamieszkania budynku;
12.    wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
13.    powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
14.    liczba izb w budynku;
15.    własność budynku;
16.    liczba mieszkań w budynku;
17.    rok wybudowania budynku.