Środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń - powiat proszowicki.

Uprzejmie informuję, że zgodnie Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2021/1205 z dnia 20 lipca 2021r. zmieniajacym załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń powiat proszowicki został zaliczony do strefy objętej ograniczeniami (strefa I - niebieska).

Mając powyższe na uwadze informuje, że zgodnie z art. 12 ust 3a i 3c ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2020r. poz. 2001) posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na obszarze zapowietrzonym,
zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura powiatowego ARiMR w terminie 2 dni:

  • zwiększenie lub zmniejszenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia
  • ubój zwierzęcia gospodarskiego z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.