Koło Gospodyń Wiejskich w Majkowicach wspólnie z partnerem projektu Stowarzyszeniem Śmiłowiczanki zrealizowało projekt pod nazwą „Promocja turystycznego i historycznego dziedzictwa Gminy i Miasta Nowe Brzesko oraz regionu LGD – regionalne smaki, tradycja, kultura i walory lokalne”. PROW na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zadanie realizowane przez KGW Majkowice, współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu grantowego Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” pod nazwą „Promocja turystycznego i historycznego dziedzictwa Gminy i Miasta Nowe Brzesko oraz regionu LGD – regionalne smaki, tradycja, kultura i walory lokalne”. PROW na lata 2014-2020.


W ramach projektu powstały materiały promujące gminę oraz LGD Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA w skład której wchodzą: Gmina Szczurowa, Gmina Bochnia, Gmina Drwinia, Gmina i Miasto Kazimierza Wielka, Miasto i Gmina Koszyce, Gmina Rzezawa, Gmina i Miasto Nowe Brzesko.

W ramach projektu powstał film promocyjny, folder informacyjny ze zdjęciami regionu oraz gadżety (koszulki, kubki, bawełniane torby ekologiczne). Część materiałów promocyjnych już przekazano gminom partnerskim LGD oraz stowarzyszeniom działającym w Gminie Nowe Brzesko.

Koszty kwalifikowane zadania: 35225,80 zł

Pozostała część gadżetów (kubki, koszulki, torby) zostanie wręczona w szczególności dzieciom i młodzieży podczas zaplanowanego Pikniku Rodzinnego w Majkowicach pod koniec sierpnia br.


Film i zdjęcia wykonał Adam Psica firma Proredi.

Link do filmu promocyjnego: https://www.facebook.com/watch/?v=584728345852308