Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z najnowszym numerem Gazety Nowobrzeskiej. Egzemplarze w wersji papierowej można bezpłatnie nabyć w lokalnych sklepach na terenie miasta, w naszym urzędzie a także będą roznoszone przez listonoszy do Państwa domów.

Wydanie online w wersji PDF

POBIERZ BEZPŁATNE WYDANIE GAZETY NOWOBRZESKIEJ

64 wydanie Gazety Nowobrzeskiej