Zasady organizacji szczepień przeciwko wirusowi SARSCoV-2 w domu pacjenta. Dane do zespołów wyjazdowych - mobilnych punktów szczepień.

Pismo Wojewody dot. mobilnych punktów szczepień 

Treść komunikatu:

Dane teleadresowe mobilnych punktów szczepień w województwie małopolskim
 

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 1
MIŁOSZ WOŹNICZKO
adres: miejscowość/ kod pocztowy, ulica i nr domu
WOLBROM, 32-340, ul. Jesionowa 6
telefon/ telefony: 602-608-121
identyfikator REGON 122511252
Miejsce udzielania świadczeń 1 (obszar) liczba zespołów 3
obszar działania: MAŁOPOLSKA ZACHODNIA

Zespół wyjazdowy - Mobilny Punkt Szczepień Centrum Medyczne
Miejsce udzielania świadczeń 2 (obszar)
liczba zespołów 2
obszar działania: KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY
Zespół wyjazdowy - Mobilny Punkt Szczepień Centrum Medyczne
Miejsce udzielania świadczeń 3 (obszar)
liczba zespołów 2
obszar działania: SĄDECKI
Zespół wyjazdowy - Mobilny Punkt Szczepień Centrum Medyczne
 

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 2
KRAKOWSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu
KRAKÓW, 31-530, ul. Św. Łazarza 14
telefon/ telefony: 124244272
identyfikator REGON 351564854
Miejsce udzielania świadczeń 1 (obszar)
liczba zespołów 1
obszar działania: KRAKOWSKI OBSZAR MERTOPOLITALNY
Zespół wyjazdowy - Mobilny Punkt Szczepień Krakowskie Pogotowie
Ratunkowe -
 

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 3
PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
nazwa: IM. JANA PAWŁA II W NOWYM TARGU
adres: miejscowość/ kod pocztowy, ulica i nr domu NOWY TARG, 34-400, ul. Szpitalna 14
telefon/ telefony: 182633031
identyfikator REGON 000308324
Miejsce udzielania świadczeń 1 (obszar)
liczba zespołów 1
obszar działania: PODHALAŃSKI
Zespół wyjazdowy - Mobilny Punkt Szczepień Podhalański Szpital
Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu
 

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 4
nazwa: FORMED SPÓŁKA CYWILNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy, ulica i nr domu WADOWICE, 34-100, ul. Krasińskiego 9A/1
telefon/ telefony: 531434284
identyfikator REGON 122937318
Miejsce udzielania świadczeń 1 (obszar)
liczba zespołów 1
obszar działania: TARNOWSKI
Zespół wyjazdowy - Mobilny Punkt Szczepień Podhalański Szpital
Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu
 

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 5
VITALIS NOWAK I ŻURAKOWSKI
SPÓŁKA JAWNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu
TRZEBINIA, 32-540, ul. Kopernika 25
telefon/ telefony: 326200293
identyfikator REGON 121378220
Miejsce udzielania świadczeń 1 (obszar)
liczba zespołów 1
obszar działania: MAŁOPOLSKA ZACHODNIA
Zespół wyjazdowy - Mobilny Punkt Szczepień Vitalis Sp.J. -
Małopolska Zachodnia